Jõgevamaa parimate valimine spordis 2015.

Jõgevamaa Spordiliit Kalju juhatuse  otsus

07.04.2014.a. nr. 12

Jõgevamaa parimate sportlaste, võistkondade  ja treenerite väljaselgitamise kord.

1.Välja selgitatakse Jõgevamaa parim: sportlane; noorsportlane (kuni 18.a. k.a.); võistkond;  treener.

2. Konkursil  osalejad:

Kandidaat võib osaleda konkursil, kui ta vastab järgnevatele nõuetele:

1. on võistelnud Eesti tiitlivõistlustel Jõgevamaa eest.

2. juriidiline isik on registreeritud Jõgevamaal;

3. füüsiline isik on registreeritud Jõgevamaal rahvastikuregistris.

3. Kandidaate võivad esitada konkursile spordiklubid kuni 10 detsembrini ja JSL Kalju juhatus 15. detsembrini.

Andmed (võistlustulemused) kandidaadi kohta tuleb esitada  samaaegselt JSL Kaljusse.

4. JSL Kalju esimees koostab koondtabeli 20.detsembriks ja esitab valijate kahele grupile

(1. Jõgevamaa spordiklubidele 2. JSL Kalju juhatusele), kes esitavad oma eelistused 25.detsembriks JSL Kaljule  kirjalikult või e-mailiga This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

5.Tulemuste arvestamine: valijate grupi esikoht 5(viis) punkti, teine koht 3(kolm), kolmas koht (kaks) ja neljas koht (üks); ühes grupis võrdselt hääli saanud kandidaatide punktid liidetakse ja jagatakse võrdselt hääli saanud kandidaatide  arvuga. Võrdselt punkte kogunud (kahe grupi punktid kokku) koha otsustab JSL Kalju juhatuse antud punktid.

6. Parimateks  valitud sportlast, noorsportlast, võistkonda ja treenerit  autasustatakse.

7. JSL Kalju juhatusel on õigus:

1. määrata uus tunnustamiskategooria;

2. määrata ühes kategoorias mitme kandidaadi tunnustamine;

3. sobivate kandidaatide puudumisel jätta auhind või auhinnad välja andmata.

 

JSL Kalju  president

Toivo Tõnson